TUNAIKAN ZAKAT PENGHASILAN 

Zakat adalah kelebihan harta yang di keluarkan untuk golongan penerima apabila telah mencapai syarat yang di atur dalam Islam. Zakat merupakan rukun Islam keempat dan hukumnya wajib di laksanakan. Perintah berzakat terdapat pada Quran Surat Al Baqarah ayat 43, yang berbunyi “Dan di rikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” Perintah zakat …

TUNAIKAN ZAKAT PENGHASILAN  Read More »